PWN – Al hoort de spreeuw tot de meest algemene soort ter wereld, in ons land neemt de soort sterk in aantal af.

Sinds 1984 is het aantal met gemiddeld 4% achteruit gegaan. Daarom is dit jaar door SOVON en Vogelbescherming uitgeroepen tot het jaar van de spreeuw.

Waarom de soort achteruitgaat weten we niet precies. Ook in de landen rondom gaat het slecht met deze mooie kwetteraar. Het wordt dan ook een jaar van onderzoek.

In 2014 willen we meer te weten komen van de spreeuw.
Wat eten ze, wie is de vijand, waar broeden ze, hoe overwinteren ze? Dat zijn allemaal vragen die beantwoord moeten.

Het zijn natuurlijk holenbroeders, holle bomen, nestkasten, huizen, rotsholten en nog meer. Daarin leggen ze een stuk of vijf zes mooie lichtblauwe eieren.

Ze eten graag rupsen, insectenlarven en emelten.

In de winter aangevuld met bessen een fruit. Als tussendoortje lusten ze ook wel kersen, tot groot verdriet van de kweker.

De meest zichtbare vijand is misschien wel de sperwer. Maar ook een aantal andere rovers hebben het op de spreeuw voorzien.

Vooral tijdens de trek en vlak na het broedseizoen. Dan vliegen de spreeuwen luidruchtig in grootse zwermen. Zo vormen ze wolken en buitelen en draaien door de avondlucht op zoek naar geschikte slaapbomen.

In die bomen is het een gekwetter en gefluit van jewelste.

De spreeuw is dan misschien wel de meest luidruchtige vogel van het land.
Lang achtereen kwetteren en af en toe fluiten, het is soms net of ze met elkaar praten.

Imiteren kunnen ze als de beste; andere vogels of geluiden uit de omgeving. Al met al een heel bijzondere vogel.

Laten we deze winter alvast proberen de spreeuw een beetje te helpen.

Een appel, peer of een handje bessen op de voedertafel. Een beetje rommelige tuin waar ze insecten kunnen vinden. Zorgen voor nestkasten waar ze in kunnen broeden, alle beetjes helpen.

Zo kunnen we nog jaren genieten van een van de gewoonste mooiste vogels die hier voorkomen.

Ben Hopman, boswachter.

Geef een reactie