BERGEN- Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee wil de namen op het Egmondse Vissersmonument een gezicht geven. En als het kan meer verhalen verzamelen van de op zee gebleven Egmondse mannen en jongens.

In totaal staan er 99 namen vermeld op het Vissersmonument. In het kader van het 100-jarige bestaan van het Egmondse Vissersmonument wil de ‘Parel’ de namen een gezicht geven. Op 22 juni 2022 worden de gevonden namen onthuld en gevierd.

De ‘Parel’ is op zoek naar familieleden die nog foto’s hebben van de namen vermeld op monument. Een portretfoto, trouwfoto of bidprentje kunnen ingeleverd worden. Alle fotomateriaal zal gescand worden en daarna teruggegeven worden aan de familie.

Om mee te doen of voor meer informatie over het project, neem contact op met Andrea Rijtema via actie2022@deparelaanzee.nl.

Foto: Vissersmonument Egmond

ByEvert