BERGEN – Op veler verzoek is een herdruk verschenen van het boekje over De veldslagen in Bergen en omgeving in het najaar van 1799 in woord en beeld.

Deze uitgave van de Historische Vereniging Bergen NH geeft een korte beschrijving van het tijdsbeeld waarin de strijd plaatsvond tussen de Engels-Russische en de Frans-Bataafse troepen.

De toelichtende tekst beschrijft negen historische locaties, met afbeelding en een routekaartje. Daarna volgen de belangrijkste jaartallen, en waar en wanneer de strijd zich afspeelde.

Helemaal achterin zijn een overzichtskaart en een lijstje met wandel-fietstijden opgenomen. Het boekje is voor € 4,50 verkrijgbaar via de webwinkel van de HVB, www.hvb-nh.nl en op de kerstmarkt van 17 december bij de HVB promotiekraam.