BERGEN – Op veler verzoek is een herdruk verschenen van het boekje over De veldslagen in Bergen en omgeving in het najaar van 1799 in woord en beeld.

Deze uitgave van de Historische Vereniging Bergen NH geeft een korte beschrijving van het tijdsbeeld waarin de strijd plaatsvond tussen de Engels-Russische en de Frans-Bataafse troepen.

De tekst beschrijft negen historische locaties, met afbeelding en een routekaartje. Daarna volgen de jaartallen, en waar de strijd zich afspeelde. Helemaal achterin zijn een overzichtskaart en een lijstje met wandel-fietstijden opgenomen.

De informatie in deze gids sluit mooi aan bij de manifestatie De Vergeten Oorlog op 23 en 24 september aan de Voert en bij de Ruïnekerk. Het boekje is voor € 4,50 verkrijgbaar via de webwinkel van de HVB, www.hvb-nh.nl