EGMOND AAN DEN HOEF/ BERGEN – Niet alle gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef hebben dezelfde mening over de toekomstige invulling ervan.

Dat bleek gisteravond tijdens de zogenoemde beeldvormende avond in sportcentrum De Beeck in Bergen. Een discussiepunt was vooral de invulling van horeca in het gebied.

De beeldvormende avond vond plaats op verzoek van de gebruikers van het Slotkwartier om de raadsleden een helder beeld te geven van de voortgang van de plannen, de financiële concequenties en de selectie van kandidaten voor de exploitatie van de gemeentelijke panden. De gemeenteraad stelde eerder al de kaders vast, die in grote lijnen aangeven wat in het gebied mogelijk is en wat niet.

De directe aanleiding van deze bijeenkomst: een jaar geleden besloot de gemeenteraad de ontwikkelingen in het Slotkwartier ‘on hold’ te zetten tot na de beeldvormende avond. Dit omdat de gemeenteraad behoefte had om beter op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen.

Hans van den Berg (Stichting Hafre).

Stichting Hafre

Vertegenwoordigers van de gemeenteraad en wethouder Ernest Briët luisterden nog eens naar de wensen en visie van de gebruikers en omwonenden. Gesproken werd over twee plannen van organisaties die ook aanvullende horeca-activiteiten willen aanbieden in het Slotkwartier.

Een van de plannen komt van Stichting Hafre en Stichting Wunderkammer, aanbieders van culturele activiteiten zoals muziekoptredens, een rariteitenkabinet met bijzondere voorwerpen uit de hele wereld en een schelpententoonstelling. Zij voelen veel voor kleinschalige horeca.

Dit is volgens hen een welkome aanvulling voor de mensen die het Slotkwartier bezoeken voor culturele en historische activiteiten. Aanvullende horeca is ook nodig om bijvoorbeeld de huur te kunnen betalen.

Volgens Hans van den Berg van Stichting Hafre moet zijn organisatie ná de huidige verbouwing “de aanzienlijke huur volledig uit de horeca betalen”.

In het plan van de twee stichtingen staat onder andere het schelpenmuseum te verplaatsen naar elders in het gebouw en de zogenoemde historische ‘gele kamer’ terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Hier zou een expositie over de Egmondse school zijn plek kunnen krijgen en kan een documentaire te zien zijn.

Een ander deel van het plan, een uitbouw aan de achterkant van het gebouw in de vorm van een serre – om meer bezoekers te kunnen binnenlaten – is niet goedgekeurd.

Martijn Mulder van Stichting Historisch Egmond.

Cultuur en horeca

Martijn Mulder van Stichting Historisch Egmond ziet kleinschalige horeca als nuttig om de verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Hij voelt daarentegen niets voor grootschalige horeca. Mulder vreest dat een grote horecapartij ervoor gaat zorgen dat kleine culturele organisaties ‘ondersneeuwen’. “Het moet hier geen tweede Waagplein worden.”

Martijn Mulder zegt dat cultureel geïnteresseerd publiek niet zit te wachten op grootschalige horeca. Daarentegen past bijvoorbeeld een sociaal maatschappelijke onderneming in het plaatje, zoals Fermento waar mensen met een beperking werken. Met deze organisatie zijn al gesprekken gevoerd.

Rob Leijen van Huys Egmont.

Elfhonderd jaar geschiedenis

Rob Leijen van cultuurhuis en bezoekerscentrum Huys Egmont wil eveneens niet dat horeca een te dominante rol krijgt in het Slotkwartier. “De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Holland adviseerden ons vast te houden aan de cultuurhistorische waarde.”

“Waak ervoor dat horeca niet de boventoon gaat voeren, want er ligt elfhonderd jaar geschiedenis. Doe dat niet teniet door een commerciële partij aan te trekken met een winstoogmerk.”

Ook de stichtingen Restauratie en Exploitatie Slotkapel kiezen voor kleinschalige horeca-activiteiten, laat voorzitter Maarten Noordman weten. Als er meer grootschalige horeca komt, dan gaat dat ten koste van eigen inkomsten die zo nodig zijn om de Slotkapel te kunnen onderhouden.

Maarten Noordman (Stichting Restauratie Slotkapel, Stichting Exploitatie Slotkapel).

Brouwerij

Een tweede plan kwam van Brouwerij Egmond. Arjan Brammer sprak over een Proeverij Egmond voor Hoeve Overslot met lokale hapjes, eenvoudige maaltijden, biertjes en workshops voor lokale ondernemers zoals oude ambachten. De brouwerij wenst hiervoor aan de Slotweg en aan de achterkant van de pandjes een terras.

Informatie over een derde gegadigde kwam niet naar voren, terwijl die er wel is. De ondernemer zou in de zaal aanwezig zijn en kreeg de kans om het naar voren te brengen, maar dit gebeurde niet.

Cees de Waal, omwonende van het Slotkwartier.

Omwonenden

Cees de Waal, spreker namens tien omwonenden van het Slotkwartier, constateert dat de plannen van de gebruikers van het Slotkwartier niet overeenkomen. Hij ziet “toch nog heel veel strijd” en mist eenheid. “We moeten het samen doen en dat merk ik hier nog niet.”

Verder wil hij dat de gemeente Bergen snel beslist over de ontwikkeling en actie gaat ondernemen. Een andere omwonende benadrukte dat omwonenden nog amper zijn gehoord en betrokken.

Wethouder Ernest Briët.

Besluit

Wethouder Briët noemt de avond geanimeerd en informerend.

Hij zegde toe de drie plannen te laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Vervolgens gaat het college zich opnieuw hierover buigen door te kijken welke partij het best voldoet aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Daarna, naar verwachting over ongeveer drie maanden, wil het college een besluit nemen. De gemeenteraad komt uitsluitend nog in beeld als er vergunningen moeten worden verleend die niet passen in het bestemmingsplan.