EGMOND AAN DEN HOEF – De initiatiefgroep Slotkwartier waarin alle fracties van de gemeenteraad Bergen vertegenwoordigd waren heeft de plannen voor het Slotkwartier op een aantal onderdelen aangepast na de 118 binnengekomen reacties. Er zijn nogal wat aanpassingen ten opzichte van de gepresenteerde plannen. Zo komt er geen tijdelijke en permanente donjontoren.

Het Raadhuisje zal worden gerenoveerd in de sfeer van het voormalige gebruik als Raadhuis en daarna dienst doen als ondersteunend koffie/theehuisje voor activiteiten in en rondom het schooltje.

Er komt geen proeflokaal in de school. De activiteiten van het proeflokaal kunnen worden geïntegreerd met het beoogde restaurant Hoeve Overslot. De school zal worden verbouwd.

Er komt een bovenverdieping op met een uitzicht op de Slotruïne. Het is de bedoeling dat de bestaande collecties van Stichting Historisch Egmond, Jos Hof en Hafre in de School kunnen worden gehuisvest. Dit geeft een versterkend effect voor bezoekers.

Voor zowel Hafre, SHE als Jos Hof en geeft bovendien de mogelijkheid om samen te werken met de beschikbare vrijwilligers in relatie tot openingstijden.De bovenverdieping wordt na de verbouwing per lift bereikbaar.

Het slotpark zal worden meegenomen in een meerjarig onderhoudsplan van de gemeentelijke buitendienst. Men is daar inmiddels mee begonnen. Accent ligt hierbij op een rustige parkachtige structuur met onbelemmerde doorkijkjes op het Slot.

De tweede afsluitbare brug zal op dezelfde wijze worden uitgevoerd als de reeds bestaande toegangsbrug. Geen ophaalbrug dus. Er komen voorlopig geen dierenweide en nieuwe speelelementen in het Slotpark.

Voor nieuwe initiatieven die ontstaan tijdens of na de uitvoering dient een breed maatschappelijk draagvlak te zijn vanuit het algemeen belang voor de lange termijn.