EGMOND AAN ZEE – Ondernemer Hesmi Souguir mag zijn kiosk in Egmond aan Zee niet uitbreiden met openbare toiletten. Dat laat de gemeente Bergen weten in een publicatie in de Gemeentekrant. Het college zegt hiervoor geen omgevingsvergunning te kunnen afgeven omdat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) niet akkoord is.

Souguir ziet het ontbreken van openbare toiletten in Egmond aan Zee als een groot probleem voor dagjesmensen en toeristen en probeert daarom toestemming te krijgen om zelf openbare toiletten neer te zetten in zijn kiosk.

‘Eenmalig uitbreiden mag, vaker niet’

Als compensatie van het verlies van zitplaatsen door de plaatsing van de toiletten op zijn huidige terras wil Souguir, op het duin ten zuiden van zijn kiosk (links van de Windwijzer), een terras maken. Maar omdat dit stukje duin de bestemming Natuur heeft, is dit door het hoogheemraadschap niet toegestaan.

De ondernemer zag daarom af van deze terrasuitbreiding en diende onlangs een nieuw plan in. Hierin verzoekt hij dus niet om een terrasuitbreiding op het duin, maar beperkt hij zich tot de toiletten op het bestaande terras. Maar ook nu zegt het hoogheemraadschap ‘nee’ tegen de openbare toiletten. In de beleidsregels staat dat een bestaand bouwwerk buiten de bebouwde waterkering éénmalig en op eigen risico tien procent mag uitbreiden. Omdat Souguir zijn kiosk in het verleden al met tien procent uitbreidde, is dit nu niet nogmaals toegestaan.

‘Binnen vijf minuten weg’

Souguir snapt deze motivatie niet, zo laat hij weten aan RTV80. “Het is ongelofelijk dat dit niet mag: we staan voor een raadsel. Er is hier geen sprake van uitbreiding van de oppervlakte van mijn bedrijf, het wordt niet groter. En dit is geen bouwwerk dat vast staat maar een uitbreiding die binnen vijf minuten is weg te halen. Het is dus niet per sé iets permanents.”

“Bovendien: ik houd er minder zitplaatsen aan over en het kost mij ongetwijfeld inkomsten. Maar dat is niet het ergste. Ik vind het te belangrijk dat mensen naar het toilet kunnen. Ik wil ze niet wegsturen, zeker niet mensen die bijvoorbeeld last hebben van blaasproblemen of slecht ter been zijn.”

De tekst loopt onder de foto’s door.

‘Elders gebeurt het wel’

Over de eerdere afwijzing van zijn terrasuitbreiding op het duin, is Souguir eveneens teleurgesteld. Volgens hem wordt met twee maten gemeten. Op andere gedeeltes van het duin is de aantasting van het landschap blijkbaar wel toegestaan, benadrukt hij. De ondernemer doelt bijvoorbeeld op de verbreding van de strandafgangen in de loop der jaren. “Vroeger waren de afgangen drie meter breed, nu acht.”

Ook zijn volgens hem andere voorbeelden te noemen van aantasting van het duin. “Goed om te onderzoeken hoeveel schade het hoogheemraadschap heeft laten liggen.”

Souguir zegt verder dat zijn terrasuitbreiding gezien moet worden als compensatie van de sloop van een duinbalkon, even verder op de Boulevard. “Het één heft het andere op.”

‘Overal in Nederland waar veel mensen komen’

De Egmondse ondernemer onderzoekt nu of het zinvol is juridische stappen te ondernemen tegen het feit dat hij geen toiletten mag plaatsen in zijn bedrijf. Hij praat hierover al met een jurist. Daarnaast wil de ondernemer niet alleen opkomen voor zijn eigen plan, maar verder kijken. “We hopen dat we andere instanties zover krijgen om in het geweer te komen voor dit doel. Er moeten toiletten komen op drukke plaatsen. Overal waar dat nodig is in Nederland.”

Haalbaarheidsonderzoek

Overigens besloot de gemeente Bergen een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de wenselijkheid en de kosten van het plaatsen en beheren van zelfreinigende openbare toiletten in de gemeente Bergen. Ons Dorp, CDA, Fractie Bruin, D66, GroenLinks en PvdA vroegen hierom in een motie tijdens de gemeenteraadsvergadering van eind november. Deze motie kreeg steun van alle raadsfracties. In een gemeenteraadvergadering van eind september kreeg de vraag naar dit onderzoek daarentegen geen raadsmeerderheid. (Foto’s: RTV80).

Zie ook de andere publicaties van RTV80 over dit onderwerp.