BERGEN AAN ZEE – Hotel Nassau in Bergen aan Zee is in beeld als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïeners, liet het College van B&W donderdagmiddag weten tijdens een persbijeenkomst. De inwoners van Bergen aan Zee zijn hierover woensdag geïnformeerd en op 4 juli is er een informatiebijeenkomst.

De gemeente wil de Oekraïense vluchtelingen – die al dan niet al in de gemeente verblijven – vanaf eind dit jaar in Bergen aan Zee huisvesten en voor maximaal drie jaar. Dit met een optie tot verlenging van nog eens twee jaar.

De komst van de vluchtelingen is volgens burgemeester Lars Voskuil nodig omdat de particuliere opvang “helaas niet toereikend is.” Voskuil: “Zeker niet omdat we de komende tijd nog meer Oekraïense vluchtelingen verwachten, de oorlog lijkt nog niet voorbij te zijn.”

Uitstel bouw nieuw hotel

De inrichting van Hotel Nassau is volgens de burgemeester mogelijk omdat nieuwbouw van het hotel tot Nieuw Nassau Bergen nog niet gaat plaatsvinden. De Raad van State trok op 8 maart een streep door de plannen voor een nieuw hotel met zestig hotelkamers en 21 appartementen.

Deze hoogste bestuursrechter oordeelde dat de vergunningsprocedure niet goed was doorlopen. De nieuwe procedure gaat enige tijd in beslag nemen.

Op dit moment bevindt zich een andere huurder in Hotel Nassau. In overleg met de eigenaar verlaat deze huurder het hotel eerder om ruimte te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, liet het college weten.

Intentieovereenkomst

Om de vluchtelingen te kunnen ontvangen, besloot het college maandag 12 juni om hiertoe een intentieovereenkomst te sluiten met de eigenaren van het hotel.

Voskuil: “De eigenaren benaderden de gemeente met de optie om het hotel ter beschikking te stellen. Dat gebeurde zo ongeveer twee tot tweeëneenhalve maand geleden. We gaan met elkaar afstemmen wat erbij komt kijken om het gebouw geschikt te maken voor de Oekraïeners en of dat gaat werken.”

Keukens in grootste opvanglocatie

Volgens Menno Schermer, projectleider opvang Oekraïense vluchtelingen van de BUCH-organisatie, bevat de opvanglocatie in Bergen aan Zee – nu nog in gebruik als hotel – veertig hotelkamers met negentig bedden.

Voor een geschikte opvang is een beperkte renovatie nodig, vertelde hij. “De hotelkamers hebben geen keuken. Er is nu één grote keuken, dat moeten er twee of drie worden.”

Het Rijk betaalt de kosten van de werkzaamheden. De kostendekkingsregeling van het Rijk eindigt formeel eind van het jaar. Het college verwacht dat die doorloopt, maar daarbij moet de gemeenteraad worden betrokken. Vermoedelijk neemt de raad in de gemeenteraadsvergadering van september een besluit over de opvang in Bergen aan Zee.

ls de nieuwe locatie een feit, dan is dit de grootste opvanglocatie in de gemeente Bergen. Schermer: “Bovendien is het een van de grootste locaties voor Oekraïense vluchtelingen in de BUCH gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.”

Meer opvang dan gevraagd

In de gemeente Bergen wonen sinds de Russische inval in Oekraïne een paar honderd vluchtelingen. Maar liefst 140 Oekraiense vluchtelingen verblijven in opvanglocaties die de gemeente Bergen regelde. Een groter aantal, 223, geniet opvang bij mensen thuis, dus in de particuliere opvang.

De burgemeester liet verder weten dat in de gemeente méér Oekraïense vluchtelingen wonen dan het Rijk strikt genomen vraagt. “We hebben de opdacht om minimaal 143 opvangplekken te realiseren.”

‘Trots op inwoners’

Voskuil is trots op de gastvrijheid van de inwoners van de gemeente Bergen. “Zij hebben hun armen gespreid voor heel veel mensen. Dat is te prijzen én belangrijk, want de oorlog lijkt lang niet afgelopen te zijn. Er komen steeds meer vluchtelingen bij en de terugkeer van Oekraïeners is op korte termijn onwaarschijnlijk.”

Voskuil: “Toen de oorlog nog maar net was uitgebroken, werden meteen de eerste vluchtelingen opgevangen in Bergen aan Zee. Ik ben er nog steeds van onder de indruk hoe onze inwoners meteen voor hen klaarstonden.”

Het college is overigens ook blij met het ontmoetingscentrum voor Oekraïners in sportcentrum De Beeck. Dit zorgt voor sociaal contact en daarnaast krijgen de vluchtelingen hier bijvoorbeeld taalles en hulp bij administratie en het zoeken naar werk.

Hotel Nieuw Nassau

Henk Deen, initiatiefnemer van Nieuw Nassau Bergen, is blij met het plan. ‘’Ons doel blijft een nieuw hotel op deze locatie. Maar door de uitspraak van de Raad van State ontstond de mogelijkheid voor een tijdelijke andere invulling.”

“De huidige exploitant heeft al een paar keer bij ons aangegeven dat het runnen van een hotel onder de huidige omstandigheden steeds lastiger wordt. De accommodatie sluit niet meer aan bij de wensen van de hedendaagse toerist. Bovendien zijn de kosten, zoals energie en onderhoud, dusdanig gestegen dat een gezonde exploitatie onder druk staat.”

“Haar nog kortlopende huurcontract wordt derhalve beëindigd. Zo komt per 1 november de weg vrij voor deze mooie sociaal-maatschappelijk tijdelijke invulling.”

Inloopbijeenkomst 4 juli

Inwoners en ondernemers kunnen dinsdag 4 juli in sportcentrum De Beeck in Bergen een informatiebijeenkomst bijwonen. Zij kunnen hier vragen stellen over Hotel Nassau als mogelijke opvanglocatie.

Burgemeester Voskuil liet desgevraagd weten dat een locatie in Bergen aan Zee voor een bijeenkomst als deze – met voldoende ruimte – ontbreekt. “Natuurlijk is het altijd beter om dicht bij huis een locatie te gebruiken, in dit geval dus in Bergen aan Zee. Maar die is niet te vinden.”
(Tekst: Evert Visser/ RTV80. Bron foto Hotel Nassau: gemeente Bergen).