BERGEN – Het Expertteam Versnellen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat de formerende politieke partijen helpen met de complexe dossiers in de gemeente Bergen. Dat zegt Femke Ouëndag, woordvoerder van de vier partijen die momenteel met elkaar in gesprek zijn: GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen.

Deze dossiers hebben de gemeenteraad van Bergen de afgelopen vier jaar verdeeld.

Dit betreft de Harmonielocatie in Bergen Centrum, de voetbalfusielocatie in de drie Egmonden, de gebiedsontwikkeling rondom Sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee en het tweede fietspad aan de Eeuwigelaan in Bergen.

Met de hulp van de experts Friso de Zeeuw en Jos Feijtel van het Expertteam Versnellen willen de vier formerende partijen de complexe dossiers in kaart brengen. Zij beogen hiermee tot een projectakkoord te komen waarin wordt geformuleerd hoe de politieke partijen met deze vier gebiedsontwikkelingen om willen gaan.

Het Expertteam Versnellen helpt lokale overheden en de markt bij het oplossen van de belemmeringen rond gebiedsontwikkeling.

De Rijksdienst van Ondernemend Nederland coördineert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Expertteam Versnellen voor de onderdelen ‘versnellen van gebiedsontwikkeling’ en ‘vlottrekken van bouwprojecten’.

Dit vormt een onderdeel van Houdheteenvoudig.nl, een initiatief van de ministeries van BZK, Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Bouwend Nederland dat bestaat uit vier samenwerkende sporen op het gebied van omgevingsrecht en bouw.

Minder regelgeving, het proces zo eenvoudig mogelijk houden en samen werken aan een betere leefomgeving vormen de gemeenschappelijke pijlers.