BUCH – De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan ouders helpen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. Dit zijn mensen die onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Hierdoor kwamen ze mogelijk in de financiële, psychische of sociale problemen.

.
Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire kregen een brief van hun gemeente zodat ze een hulpafspraak kunnen maken. De specialisten binnen de gemeente bieden hulp op het gebied van wonen, zorg, werk, schulden, gezin en opvoeding. Ze helpen ook met uitstel van betalingen en (onder voorwaarden) kwijtschelding van schulden bij de gemeente.

.
De BUCH-gemeenten vragen inwoners die in de problemen kwamen door de toesalgenaffaire om zich te melden. Dat kan via services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel en dan bij de gemeente waarin ze wonen.

.
• Voor de gemeente Bergen, bel 072-888 0000 (kies optie 1) of mail naar hersteloperatie@bergen-
nh.nl.

• Uitgeest: bel naar 140251 (zonder netnummer, dan optie 1) of mail naar
hersteloperatie@uitgeest.nl.

• Castricum: bel naar 140251 (zonder netnummer, kies optie 1) of mail naar
hersteloperatie@castricum.nl.

• Heiloo: bel naar 072 535 6666 (kies optie 1) of mail naar hersteloperatie@heiloo.nl

.
De BUCH-gemeenten laten weten dat er een groep mensen is die wél schade heeft geleden door de toeslagenaffaire, maar die
niet bekend is bij de gemeente. Alle gemeentes vragen deze mensen om zich te melden.