BERGEN NH/ HEILOO – De gemeenten Bergen en Heiloo organiseren twee ideeënavonden voor inwoners die ideeën hebben voor een groenere wijk of hierover met anderen willen meepraten. De avond in Bergen is op woensdag 13 juli en de bijeenkomst in Heiloo vindt plaats op dinsdagavond 12 juli.

De bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma ‘Groen Kapitaal in de Buurt’ dat zich richt de uitvoering van groene bewonersinitiatieven. De Provincie Noord-Holland en de gemeenten Bergen en Heiloo hebben hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Doel is om samen met bewoners en ondernemers te komen tot groenere wijken. Landschap Noord-Holland, IVN en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland voeren het programma gezamenlijk uit.

Tegen extreem weer

Meer groen maakt wijken beter bestand tegen extreem weer. Het helpt tegen wateroverlast en hittestress. Zo kan er door tegels te verwijderen bij grote regenbuien meer water weglopen in de bodem. Bomen en planten zorgen voor meer verdamping en voor verkoeling bij droog en heet weer. De wijk wordt zo ook aantrekkelijk voor wilde bijen, vlinders en vogels. 

Wanneer en waar?

De ideeënavond in Bergen vindt op woensdag 13 juli plaats in de bibliotheek aan de Dreef van 19.00 tot 21.00 uur. De bijeenkomst in Heiloo op 12 juli vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in het kantoor van Landschap Noord-Holland aan de Schuine Hondsbosschelaan 45a. Aanmelden kan via mnh.nl/groen-kapitaal-buch/.