BERGEN E.O – De gemeenten die zijn aangesloten bij het Regionaal Archief Alkmaar laten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar in beslag genomen Joods vastgoed. De BUCH, dus ook Bergen, maakt deel uit van deze groep.

De Radboud Universiteit uit Nijmegen voert het onderzoek uit, begeleid door het Regionaal Archief Alkmaar. Ook wordt een klankbordgroep ingesteld waarin Joodse organisaties uit de regio zijn vertegenwoordigd. De focus van het onderzoek ligt op de rol van de gemeenten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in de onteigening van de Joodse panden en de afhandeling van deze kwestie na afloop van de oorlog.

Joodse inwoners moesten gedwongen hun woningen verlaten. Het onroerend goed in hun bezit werd onteigend en veelal doorverkocht. Het onderzoeksrapport gaat de omvang van het onteigeningsvraagstuk vaststellen en werpt vooral licht op het handelen van de gemeenten in het proces van rechtsherstel voor Joodse burgers en hun nabestaanden.

WO2 Zutphen