BERGEN – Rolie Groninger, de vorige gemeentesecretaris wordt de informateur.

De informateur heeft als taak om te inventariseren welke partijen met elkaar willen en kunnen samenwerken en welke onderwerpen met elkaar besproken moeten worden.

Geef een reactie