BERGEN – Op de locatie Elkshove gaat de komende jaren een en ander veranderen. De gemeente Bergen houdt maandag 10 februari in De Beeck voor omwonenden een informatieavond over de nieuwste ontwikkelingen.

De gemeenteraad heeft op 26 september 2013 het college de opdracht gegeven de voorbereidingen te treffen voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne op de locatie Elkshove.

De huidige brandweerkazerne in de kern Bergen is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De locatie op het Plein is daarnaast gereserveerd voor de herinrichting van het centrum van Bergen.

Daarnaast vroeg de raad om een stedenbouwkundig onderzoek naar de ontwikkeling van de rest van het terrein van Elkshove in de toekomst.

Dit onderzoek is inmiddels afgerond en architectenbureau Kerssens de Ruiter Architecten uit Alkmaar heeft een schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe brandweerkazerne en mogelijke toekomstige ontwikkelingen in beeld gebracht.

De informatieavond is op maandag 10 februari in de raadzaal van De Beeck, Molenweidtje 2. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Geef een reactie