BERGEN – Negen kinderen uit Bergen gaan zich de tot half juni verdiepen in de geschiedenis van hun woonplaats Bergen. De Historische Vereniging Bergen zorgde woensdagavond in de brandweerkazerne in Bergen voor een officiële inhuldiging.

De kinderen, acht jongens en één meisje, komen twee keer per maand bij elkaar. Dat doen ze in totaal dertien keer op verschillende locaties.

Van Regionaal Archief tot begraafplaats

De kinderen bezoeken de Ruïnekerk en het Legervoertuigenmuseum. Ook staan bijvoorbeeld een excursie naar het Regionaal Archief, museum Het Sterkenhuis, ‘t Oude Hof en het Hertenkamp op het programma, evenals een bezoek aan de begraafplaats aan de Ruïnelaan en Huize Glorie. Verder besteden ze aandacht aan kunstenaars.

Ook vorig jaar kwam een groep juniorambassadeurs in actie. Een van hen, IJsbrandt Reeuwijk, vindt het zó interessant en leuk dat hij zich opgaf om nogmaals mee te doen.

Goudkleurige medailles

Tijdens de inhuldiging stelden de jonge Bergenaren zich aan elkaar voor. Vervolgens overhandigde voorzitter Niek Weel hen een goudkleurige medaille.

Daarna bekeken de kersverse juniorambassadeurs de brandweerkazerne. Brandweerman Peter Schaaper gaf tekst en uitleg over het werk van de vrijwillige brandweer en liet de kinderen in de brandweerauto’s kijken.

Werkgroep jeugd uniek in Nederland

Frans Leijen, voorzitter van de werkgroep jeugd van de Historische Vereniging Bergen, vertelt dat in Nederland een werkgroep jeugd als onderdeel van een historische vereniging uniek is te noemen. “Naar ons weten heeft geen enkele andere vereniging een werkgroep jeugd. Het is mooi om kinderen de liefde voor de geschiedenis van Bergen bij te brengen.”

Video van de inhuldiging van de juniorambassadeurs van vorig jaar, gemaakt eind oktober 2021.

(Foto’s: HVB)

Felicitaties van Niek Weel.
Kijkje in de brandweerkazerne.