BERGEN – De wethouders ‘SamenLeven’ van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ondertekenende op maandag 8 oktober gezamenlijk de intentieverklaring Inclusieve Samenleving: ‘Iedereen doet mee’.

Vertegenwoordigers van de media zijn welkom om bij de ondertekening aanwezig te zijn.

De gemeenten streven ernaar dat er onder de inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen bewustwording en aandacht komt voor de inclusieve samenleving.

Dat streven bekrachtigen zij formeel door de ondertekening van de intentieverklaring ‘Iedereen doet mee’.