BERGEN – De gemeente Bergen heeft, samen met Landschap Noord-Holland en de Rabobank Noord-Kennemerland het initiatief genomen tot een streekfonds voor Kennemerland.

Doel van het Kennemer Streekfonds is het verwerven van geld ten behoeve van projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie die kenmerkend is voor de streek.

Belangrijke bron van inkomsten voor het Streekfonds is de Streekrekening.

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden sparen op deze streekrekening.

Het bijzondere is dat de Rabobank een percentage van de uitgekeerde rente doneert aan het Streekfonds.
De rekeninghouder kan desgewenst hetzelfde gebaar maken.

Het Streekfonds krijgt een onafhankelijk bestuur, waarin geen overheden zitting hebben.

Het Streekfonds wordt naar verwachting voor de zomer opgericht.

Wethouder Alwin Hietbrink van de gemeente Bergen, bestuursvoorzitter Ugur Pekdemir van Rabobank Noord-Kennemerland en mevrouw Zwartendijk van Landschap Noord-Holland ondertekenden maandag 10 maart de intentieovereenkomst.

Geef een reactie