BERGEN – CDA en VVD kwamen donderdagavond met een motie waarin gevraagd wordt voor 1 juli te komen met een overzicht van:

– Het aantal bezwaarschriften op het gebied van de ruimtelijke ordening in de periode 2011 tot en met 1 april 2016.
– De resultaten van de bezwaarbehandelingen.
– De besluiten van het college op basis van deze bezwaren.
– De kosten van de griffie, de interne en externe adviezen.

De andere partijen steunden deze motie.

Als reactie liet de burgemeester weten dat thans intern hard gewerkt wordt aan de inventarisatie.

Geef een reactie