BERGEN – De gemeente Bergen gaat nader onderzoek doen naar circa 400 recreatiewoningen waarvan het vermoeden bestaat dat deze onrechtmatig permanent bewoond worden. Dat is de vervolgstap in het handhavingstraject nu de inventarisatiestudie zo goed als afgerond is.

In totaal werden er bijna 4.000 woningen tijdens de inventarisatie bestudeerd. Het aantal van 400 komt overeen met de vooraf geschatte cijfers. Voor iedere afzonderlijk situatie gaat de gemeente nu bepalen wat de vervolgactie wordt: legaliseren of handhaven.

De gemeente heeft hier – mede in opdracht van de provincie – twee jaar voor uitgetrokken. Voor de komende twee jaar heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld, waarin de stappen staan beschreven.

Vanzelfsprekend start de gemeente met een uitgebreid onderzoek om vervolgens te kijken naar gedoog- en legaliseringsmogelijkheden. Indien hier geen opties voor zijn, volgt de vooraankondiging tot handhaving.

Indien hier geen opties voor zijn, volgt de vooraankondiging tot handhaving.

Binnen deze aanpak is ruimte voor zienswijzen en gesprek, voor de bewoner om zelf naar oplossingen te zoeken en voor de gemeente om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden. Geen van de bewoners komt zomaar van de een op andere dag op straat te staan.

Na de vooraankondiging volgt het verdere handhavingstraject.

Burgemeester Hetty Hafkamp: “Hoewel het voor bewoners van een recreatieobject erg vervelend zal zijn om deze woning te moeten verlaten, doen we er alles aan om zorgvuldige afspraken te maken met oog voor iemands privésituatie. Uit de gesprekken met de provincie blijkt dat we op de goede weg zijn in dit traject.”