BERGEN NH – College wil investeren in huisvesting onderwijs

Het college heeft vorige week het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 vastgesteld. In dit programma zijn drie forse investeringen opgenomen: renovatie/nieuwbouw van het gebouw van het Petrus Canisius College (PCC) voor het PCC én het Adriaan Roland Holst (ARH) College, renovatie/nieuwbouw van de Berger Scholengemeenschap en nieuwbouw van een Integraal KindCentrum (IKC) in Egmond aan den Hoef.

In totaal is daarmee een bedrag van ongeveer € 19 miljoen gemoeid.