EGMOND-BINNEN – IVN gidsten gaan weer met wandelaars zwerven door het PWN-duingebied. Dat doen ze woensdag 26 juli van 19.00-21.00 uur.

De Bleek en de Westert behoren tot de oude duinen en zijn eeuwenlang door de mens in gebruik geweest. Voor landbouw, het weiden van vee, het bleken van linnen en voor de bollenteelt. Dat heeft geleid tot het kenmerkende open ‘nollen’ landschap. Door juist beheer houdt PWN deze waardevolle restanten van de oude duinen in stand.

De gidsen vertellen tijdens de wandeling over de cultuurhistorie, het landschap en het beheer, flora en fauna. Er kunnen maximaal twaalf mensen mee, die zelf voor een duinkaart dienen te zorgen. Aanmelden is noodzakelijk via mailadres westertbleekwandeling@gmail.com.

Er wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro. Door de aanwezigheid van teken wordt dicht schoeisel en bedekkende kleding aanbevolen. De ‘zwerftocht’ start om 19.00 uur bij het parkeerterrein van PWN aan Oude Schulpweg in Egmond-Binnen – naast restaurant Nieuw Westert. (Foto: Chantal Triest).