EGMOND-BINNEN – Met ingang van 27 april gaan IVN-gidsen weer elke laatste woensdag van de maand van 19.00-21.00 uur met u zwerven door het PWN-duingebied.

Dus ook op 25 mei / 29 juni / 27 juli en 31 augustus kunt u met hen struinen door de duinen.

De Bleek en de Westert behoren tot de oude duinen en zijn eeuwenlang bij de mens in gebruik geweest. Voor landbouw, het weiden van vee, het bleken van linnen en voor de bollenteelt.

Dit heeft geleid tot het kenmerkende open ‘nollen’ landschap. Door juist beheer houdt PWN deze waardevolle restanten van de oude duinen in stand.

De gids vertelt u over de cultuurhistorie, landschap en beheer, flora en fauna, en over de werkzaamheden die door PWN in het gebied zijn uitgevoerd.

De Bleek met op de achtergrond bollenvelden

Er kunnen maximaal 12 mensen mee, die zelf voor een duinkaart dienen te zorgen. Aanmelden is noodzakelijk via tel: 072-5334948 (Cocky van Engen). IVN-bijdrage €2,50.

Door de aanwezigheid van teken wordt dicht schoeisel en bedekkende kleding aanbevolen. Vertrek: 19.00 uur, parkeerterrein PWN, Oude Schulpweg, Egmond-Binnen (naast restaurant Nieuw Westert).

Geef een reactie