BERGEN AAN ZEE – De zestien hectare dennenbomen ten noorden van Bergen aan Zee mogen gekapt worden. Dat adviseert de bezwarencommissie van de gemeente Bergen als reactie op het beroep hiertegen van de Duinstichting en de Fietserbond. Zij zijn het oneens met de verleende kapvergunning.

Het gevolg van de uitspraak is dat PWN, beheerder van het Noordhollands Duinreservaat, ruim dertienduizend bomen mag kappen op het Lange Vlak bij de Verspyckweg.

Dit om de wind de ruimte te geven om zand en zout in het achterliggende duingebied te krijgen, iets dat volgens PWN nu niet gebeurt vanwege het bos dat de wind tegenhoudt. Meer zand en zout is volgens PWN en de Provincie Noord-Holland een middel om stikstof hier minder kans te geven schade aan te richten aan de flora en fauna.

De beoogde kap is onderdeel van het beheerplan Natura 2000, in opdracht van de provincie.

Foto gemaakt tijdens een actie van de Duinstichting tegen de bomenkap eerder dit jaar (Bron foto: De Duinstichting)

‘Niet ingegaan op onze bezwaren’

De Duinstichting, die in maart een protestactie organiseerde, is teleurgesteld over de uitspraak en stelt dat de commissie niet is ingegaan op hun bezwaren. “En dat terwijl we een contrarapportage hebben ingebracht van het voormalig regiohoofd van Staatsbosbeheer in Gelderland en coördinator bosbouwkundig onderzoek DLO, Leffert Oldenkamp.”

“Daarnaast loopt een handhavingsverzoek bij de omgevingsdienst omdat door de kap alle dieren en natuur vernietigd dan wel verdreven gaan worden die op en om de bomen leven in het Natura 2000-gebied. Dit is in strijd met de Wet Natuurbescherming en de Habitatrichtlijn.”

“Het gaat hier om 16,2 hectare grond. Dit is circa 32 voetbalvelden groot. PWN wil dat hiervoor stuif- en zandduinen terugkomen. De bomen dragen bij aan de afkoeling van de aarde en nemen stikstof op. Daarnaast dragen de bomen bij aan het voorkomen van zandoverlast door het onderstuiven van de fietspaden en het dorp Bergen aan Zee.”

De Duinstichting denkt erover om in beroep te gaan tegen het advies.

‘Alle fietspaden blijven toegankelijk’

Voor de Fietsersbond is de uitspraak minder pijnlijk. Dit omdat de gemeente Bergen de vergunning gaat aanpassen zodat niet één fietspad toegankelijk blijft maar alle fietspaden. Eerder protesteerde de Duinstichting tegen het onderstuiven van de paden door dit kenbaar te maken op de Blijdensteinsweg in Schoorl.

‘Fietsersbond maakt tóch bezwaar’

Toch gaat de Fietsersbond bezwaar aantekenen tegen het besluit. De organisatie is er niet van overtuigd dat de fietspaden daadwerkelijk begaanbaar blijven.

Volgens Ron Janssen van de Fietsersbond mist de uitspraak garanties. “Ik lees nergens over mogelijkheden om de fietspaden vrij te houden van stuifzand. Er kan bijvoorbeeld helmgras gepland worden. Ook kan men ervoor kiezen om de stronken in de bodem te laten zitten; deze houden dan het zand tegen. Maar daar zegt de gemeente niks over.”

De Fietsersbond wil het bezwaar vóór 10 september indienen, want op die datum eindigt de termijn waarop dit mogelijk is.

Kappen vanaf het najaar

PWN wil in dit najaar starten met de bomenkap in Bergen aan Zee, het werk moet vervolgens in het voorjaar zijn afgerond.  Er zou compensatie plaatsvinden door alle gekapte bomen te herplanten.