BERGEN NH – De gemeenteraad stemde donderdag unaniem in met het nieuwe grondstoffenbeleidsplan.

Daarin staat hoe de gemeente samen met inwoners de hoeveelheid restafval kan terugbrengen tot 30 kilo per inwoner. Nu is dat nog 230 kilo per inwoner.

Minder restafval is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden.

Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen is het argument hierbij.

Wethouder Erik Bekkering is blij dat de gehele raad achter dit plan staat en er mee heeft ingestemd

“We hebben samen met een groep betrokken inwoners de inhoud van dit beleid opgesteld. We kregen waardevolle feedback over hoe we kunnen zorgen voor minder restafval en wat er zou werken voor de kernen van de gemeente Bergen.

“Nu het beleid is vastgesteld, starten we volgend jaar met de uitvoering. Ook dan nemen we voldoende tijd voor elke verandering en betrekken we de inwoners bij elke stap.”

In het grondstoffenbeleidsplan stelt het college een ander systeem van afvalinzamelen voor. Zo wordt thuis afval scheiden straks een stuk makkelijker.

Maatregelen hiervoor starten in de loop van 2022. Vanaf 1 januari 2024 gaan inwoners een variabel tarief betalen voor restafval. Het vaste tarief gaat dan omlaag en per aanbieding van restafval betaalt men een variabel tarief.

De gemeente wil per wijk maatwerk leveren bij het invoeren van de maatregelen.

De gemeente keek naar de successen van andere gemeenten en deed ervaring op in Uitgeest, Heiloo en Castricum.

700 mensen vulden een enquête in over de afvalinzameling en enkele bewoners dachten intensief mee over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Tijdens vier gespreksavonden gaven ze feedback en input.

U vindt het plan ‘Van afval naar grondstof’ op www.raadbergen-nh.nl. Zoek op: grondstof.