BERGEN – De Jaarrekening 2012 van de gemeente Bergen is goedgekeurd.

De gemeente heeft € 219.000,– minder uitgegeven dan begroot.
Ook beschikt Bergen over voldoende eigen vermogen en is goed in staat financiële tegenvallers op te vangen en overeind te blijven in ongunstige tijden.

Dat de gemeente zich netjes aan haar huishoudboekje heeft gehouden blijkt uit de accountantscontrole.

Geef een reactie