BERGEN – Zondag 15 december van 10:30 – 12:00 uur: Jazzimprovisatieworkshop Victor Posch in het Harmoniegebouw aan het Plein 38 in Bergen.

In de workshops komen improvisatieoefeningen, het improviseren aan de hand van akkoordenschema’s, het samenspelen en het spelen van een nummer in de jazz- en bluestraditie aan bod, bedoeld voor alle soorten blazers, gitaristen, bassisten en drummers.

Vereist is het een beetje kunnen lezen van noten.

Opgeven (een paar dagen tevoren) en verdere informatie via victorposch@zonnet.nl / www.victorposch.nl