BERGEN – Het Jeugdsportfonds Bergen en Jeugdcultuurfonds Bergen gaan, na jaren intensieve samenwerking achter de schermen, sinds 3 april samen verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur Bergen.

Beide fondsen zetten zich al jarenlang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen. “Voor ons is deze naamsverandering een logische stap”, aldus coördinator Arianne Niks.

“Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkst is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten.”

Behalve een nieuwe naam is er nu ook een gezamenlijke visuele identiteit. Deze is energiek en kleurrijk en zet de kinderen en jongeren centraal. Zie ook jeugdfondssportencultuur.nl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Bergen betaalt de contributie / lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.

Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.