EGMOND-BINNEN/ SCHOORL – De dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) blijven langer wonen in groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen dan aanvankelijk de bedoeling was. De reden is dat de huisvestiging van de volgende locatie, Klein Zwitersland in Schoorl, nog niet in orde is.

‘Kijken naar scenario’s voor huisvestiging’

COA vangt sinds oktober 2023 de dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen op Broekakkers. Het idee was dat deze groep in februari 2024 zou verhuizen naar Klein Zwitserland. Dit duurt echter langer dan verwacht.

“Op dit moment zijn de eigenaar van Klein Zwitserland en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog in overleg met elkaar om te kijken welke scenario’s met betrekking tot huisvesting het beste uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor hebben beide partijen meer tijd nodig dan verwacht”, aldus een gemeentewoordvoerder. De gemeente Bergen heeft daarom in samenspraak met het COA besloten om de amv’s langer in Broekakkers te laten verblijven. De verwachting is nu dat voor de zomer meer duidelijkheid komt over de huisvesting in Klein Zwitserland.

Op 4 december 2023 heeft het college de inwoners van Egmond-Binnen al tijdens een bijeenkomst en per brief geïnformeerd dat de amv’s langer dan verwacht in Broekakkers zouden blijven.

Omgevingsvergunning Broekakkers

De gemeente Bergen verleende op 1 maart een omgevingsvergunning voor de opvang in Broekakkers. Dat gebeurde met terugwerkende kracht. “De reden hiervoor is dat het in eerste instantie niet nodig leek om een vergunning aan te vragen voor de beperkte duur van de opvang van de asielzoekers. Nu de amv’s langer blijven dan verwacht, is dit wel nodig.”

Informatiebijeenkomst toekomst Broekakkers

Zodra er meer bekend is, informeert de gemeente Bergen hierover via de website en de gemeentekrant. Voor de zomervakantie organiseert de gemeente een bijeenkomst met de inwoners om met hen te spreken over de toekomstplannen voor groepsaccommodatie Broekakkers. Naar verwachting is er dan ook meer duidelijkheid over de toekomst van Klein Zwitserland in Schoorl als opvanglocatie, stelt de gemeente Bergen.