SCHOORL – De Jeugdsportdag op de voetbalvelden van Duinrand S in Schoorl verliep zondag 9 juni succesvol. Voldoende reden voor RTV80-verslaggever Jan Cees Vriesman om er getuige van te zijn.

Kinderen namen deel aan de meest uiteenlopende spelletjes. Omdat het evenement voor de vijftigste keer werd georganiseerd, opende burgemeester Lars Voskuil de waterbak op een van de velden. De jonge Schoorlaars leefden zich volledig uit door elkaar – en de organisatie – nat te gooien. De prijsuitreiking van medailles en vaantjes vond daarna plaats. Ook was er een loterij.

Elk jaar op de agenda

De eerste Jeugdsportdag vond plaats in 1973. Toen bestond de voormalige voetbalclub Duinranders 25 jaar. De feestcommissie van destijds wilde daarom iets speciaals voor de jeugd organiseren en koos voor een sport- en speldag op de eigen velden. Dat was een succes. Reden voor het toenmalige bestuur om dit evenement elk jaar op de agenda te zetten.

‘Subsidie tot nihil’

Het voortbestaan van het evenement kwam halverwege de jaren negentig ernstig in het geding, vertelt voorzitter Jeugdsportdag Schoorl Bart Witte aan RTV80. “De toenmalige gemeente Schoorl reduceerde de subsidie in een tijdsbestek van drie jaar tot nihil. De opgebouwde reserves slonken snel, waardoor men genoodzaakt was sponsors te zoeken om de Jeugdsportdag te kunnen blijven organiseren.”

“Maar het kwam goed. Het merendeel van de Schoorlse en Groetse ondernemers erkende het belang van dit lokale evenement en was bereid de sportdag in geld of natura te sponsoren. Het bestaansrecht van de Jeugdsportdag was hierdoor opnieuw verzekerd.”

Vrijwel alle sportdagen vonden plaats op het terrein van Duinrand. Bij heel slecht weer niet: de jeugdsportdag vond twee keer plaats in ontmoetingscentrum De Blinkerd.