Alkmaar –  Het centrumgebied van Alkmaar omvat drie deelgebieden: de historische binnenstad, het stationsgebied en Overstad. De gemeente streeft naar een mooie en functionele Kanaalzone die meer samenhang tussen de deelgebieden oplevert en heeft hier een visie over opgesteld.

Deze beschrijft het streefbeeld voor de ‘integrale revitalisering’ van de gebieden aan beide kanten van het kanaal en de verbindingen daartussen. De Kanaalvisie is een streefbeeld waar gefaseerd en stapsgewijs naar toe gegroeid kan worden.

Geef een reactie