BERGEN – Behoorlijk Bestuur Bergen heeft ten behoeve van het nieuw te vormen College van Burgemeester en Wethouders een kandidaat-wethouder aangeleverd. Na een selectieprocedure is dat Michiel van den Busken geworden.

Hij is een gedreven persoon en een groot voorstander om tot democratische vernieuwing van de plaatselijke politiek van Bergen te komen. Waarbij inwoners weer centraal komen te staan. Mede met nieuwe vormen van inspraak.

Michiel is geboren in 1955, gehuwd en woonachtig in het centrum van Bergen. Hiermee zijn alle vier kandidaat-wethouders van GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en nu dus ook van Behoorlijk Bestuur Bergen bekend geworden.

Michiel van den Busken is sinds februari 2013 tot heden chef centrale redactie van de Holland Media Combinatie (HMC) geweest. Daarvoor bekleedde hij diverse functies in de mediasector.

In de jaren tachtig was hij redacteur van het Noordhollands dagblad. “Al met al voor Behoorlijk Bestuur Bergen als nieuw opgerichte lokale partij een fantastisch resultaat”, aldus Koos Bruin, fractievoorzitter BBB.

“Eerst zijn wij in februari 2018 naar buiten getreden en direct daarna behaalden wij 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen één raadszetel.

Dat wordt nu dus nog gecompleteerd met een wethouderszetel. Wij popelen van ongeduld om direct na de officiële beëdiging van de kandidaat-wethouders in de gemeenteraad van 31 mei a.s. voor en met de inwoners aan de slag te kunnen gaan.”