BERGEN NH – Rob Burgering, nummer 5 op de lijst van de nieuwe Bergense politieke partij ONS DORP, trekt zich terug als kandidaat-raadslid.

Burgering via een persbericht van ONS DORP op woensdag 16 februari: “Aan het besluit ligt ten grondslag dat ik op ondoordachte wijze uitlatingen heb gedaan en me daarbij onvoldoende rekenschap heb gegeven van de positie en verantwoordelijkheden die passen bij een toekomstig raadslid. Daarmee heb ik de partij in een lastig parket gebracht.” In het persbericht staat niet vermeld om welke uitlatingen het gaat. Rob Burgering geeft eveneens geen tekst en uitleg over wat hij gezegd heeft en tegen wie. “Iets wat ik gezegd heb is onbedoeld verkeerd overgekomen. Verder zeg ik er niks over: dat vind ik niet van belang om te vermelden.”

Bij het ex kandidaat raadslid van ONS DORP spelen ook gezondheidsperikelen mee die recentelijk opspeelden. “Daarom heb ik de consequenties overzien en besloten me terug te trekken als kandidaat”.

Positie ONS DORP niet in gevaar’

Henk Borst, voorzitter van Partij ONS DORP: “We hebben Rob een korte maar zeer nuttige periode meegemaakt en daar komt nu spijtig genoeg een tamelijk abrupt einde aan. Rob zijn besluit om terug te treden hebben we aanvaard. Hij staat nog wel op de lijst maar zal niet in aanmerking komen voor een raadszetel. Gelukkig telt onze lijst ruim voldoende goede kandidaten dus onze positie komt door deze kwestie niet in gevaar”.