BERGEN – De VVD Bergen heeft huidig raadslid Jan Houtenbos voorgedragen als kandidaat wethouder voor de komende raads/college periode 2018 – 2022.
De VVD heeft recent in samenwerking met Groen Links, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen een bestuursopdracht gedefinieerd waarbij nieuwe democratie en inwonerbetrokkenheid een leidende rol heeft.

Jan Houtenbos is geen onbekende in de Bergense politiek. Hij is woonachtig in Egmond a/d Hoef en was in de oude gemeente Egmond reeds wethouder.

In de fusiegemeente is hij namens de VVD voor de gemeente Bergen actief geworden als raadslid en vice fractievoorzitter. Voorts is hij landelijk actief als trainer bij het VVD opleidingsinstituut Haya van Somerenstichting en is hij lid van de VNG commissie van raadsleden en griffiers.

Lokaal is hij naast zijn raadslidmaatschap ook actief als bestuurslid van St. De Schaapskooi in Bergen. Met de kandidatuur van Jan Houtenbos zet de VVD in op kwaliteit en senioriteit van bestuur.