EGMOND-BINNEN – Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) organiseert op zaterdag 25 november een informele middag om kennis te maken met de dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die tijdelijk onderdak krijgen bij Broekakkers in Egmond-Binnen. Vervolgens is er op 4 december een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Schulp Egmond-Binnen. Buurtbewoners zijn hiervoor uitgenodigd.

COA zorgt sinds oktober voor deze opvang. Het betreft een groep meisjes die wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Koffiemoment COA op 25 november

Het koffiemoment vindt zaterdagmiddag 25 november plaats van 14.00 tot 16.00 uur in groepsaccommodatie Broekakkers aan Noordvelderweg 5 in Egmond-Binnen.

Informatiebijeenkomst op 4 december

De tweede informatiebijeenkomst over de opvang van amv’s bij groepsaccommodatie Broekakkers vindt plaats op 4 december in Dorpshuis De Schulp aan Visweg 45 in Egmond-Binnen. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.00 uur, inloop is vanaf 18.45 uur.

Buurtbewoners kunnen dan hun vragen, zorgen of aandachtspunten bespreken met burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker, medewerkers van het COA en de wijkagent. (Bron foto: Broekakkers).