BERGEN – De Ruïnekerk organiseert een cultuurreis naar Armenië en Georgië in 2018. Tijdens de reis is veel aandacht voor natuur, cultuur, politiek en religie.

Het thema is: ‘De Oosterse bronnen van het Westen’. Engele Wijnsma, predikant te Bergen, hoopt samen met de deelnemers een mooi programma samen te stellen.

Te denken valt aan de grotsteden, kloosters, ongerepte natuur, de Stalinverering in Gorni, de gekleurde huizen van Tiblisi, het genocide museum in Yeravan en – wie wee t- een bezoek aan de berg Ararat.

De geplande periode is: eind april, begin mei 2018. Een informatieavond is op woensdag 4 oktober om 20.30 uur in de Ruïnekerk. Bel voor meer informatie naar ds. Engele Wijnsma, tel. 06-28737837.