EGMOND AAN ZEE – Op zondag 4 april, Eerste Paasdag, 10 uur, op deze zender, een kerkdienst vanuit de PKN-kerk in Egmond aan Zee.
Voorgangers zijn ds. Saskia Ossewaarde, PKN en pastoor Rudolf Scheltinga, OKK.
Organist: Bert Huibers.

Het Vastenproject van dit jaar ‘Opvang Syrische vluchtelingen in Libanon’ van de gezamenlijke kerken is verlengd t/m Pasen.
Uw bijdrage is zeer welkom op banknr. NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Vreemdelingen onderdak bieden in Libanon’.

Ook in deze dienst worden geen bezoekers toegelaten.