BERGEN – Het afgelopen jaar konden de gezamenlijke kerken in Bergen aan 230 gezinnen in de bijstand een eindejaarsgift van 60 euro verstrekken.

Daarnaast werd aan een aantal kinderen uit deze gezinnen een giftcard cadeau gedaan. elk jaar wordt dit mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gezamenlijke kerken, particulieren en instellingen. Wie ook graag wil bijdragen, doet dit op NL43INGB0000223801 t.n.v actiecomité Arme kant van Bergen.