Kerkradio

Kerkradio80

Kerkradio80 is een programma van de gezamenlijke kerken van Bergen, Egmond en Schoorl.
Elke eerste zondag van de maand worden de volgende programma’s verzorgd:.

08.00 tot 09.00 uur: Gewijde muziek, samengesteld en gepresenteerd door Evert Spee.

Verzoekjes voor en reacties op het programma kunt u sturen naar de samensteller van het programma: Langerijm 14, 1862 BN, Bergen, telefoon 072- 589 7571. Herhaling van het programma de volgende maandag om 21.00 uur.

09.00 tot 10.00 uur: Een ongeveer uur durend programma rond een kerkelijk thema als: een interview, vaak met een in de kust- en duinstreek wonend persoon,; een algemeen kerkelijk thema. Gesprek en muziek worden hierin afgewisseld of een muziekprogramma rond een thema. Herhaling van dit programma de eerstvolgende maandag na het nieuws         van 20.00 uur.

Kerknieuws en Kerkagenda worden uitgezonden op elke donderdag en vrijdag:

donderdag    06:10, 08:10, 12:10, 16:10, 22:40 uur.

vrijdag            07:10, 13:10, 17:10, 22:10 uur.

Incidenteel worden er door het jaar heen, bijvoorbeeld in de Kersttijd, worden extra uitzendingen verzorgd.

Heeft u

  • suggesties voor interviews:
    • onderwerpen
    • personen

Neem dan contact op met de secretaris via kerkradio@rtv80.nl

  • nieuws te melden?

Hiervoor is het mailadres redactie@rtv80.nl beschikbaar.

De werkgroep Kerkradio80 bestaat op dit moment uit:

voorzitter                   : vacature

tweede voorzitter     : vacature

secretariaat               : Marina Swier – Schenk,

penningmeester      : Pastoor Rudolf Scheltinga

techniek                    : Willem van der Helm, Bart Hes

De werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd.

Geef een reactie