BERGEN – Het Bergerveerhuiskoor verzorgt op woensdag 18.december een kerstconcert in de Ruinekerk in Bergen. Aanvang 20.00.uur.

Het koor bestaat al meer dan 20.jaar en heeft in de regio een bekende klank in de oren mede door de vele optredens in verzorgingshuizen,bij feestelijke gebeurtenissen, herdenkingsbijeenkomsten en koren festivals waarbij al menig prijsje in de wacht is gesleept

Oorspronkelijk gestart als smartlappenkoor maar inmiddels een veel uitgebreider repertoire, dit is vooral te danken door de enthousiaste inbreng van dirigente Diny van den Akker.

Voorheen werd er tweestemmig gezongen maar door Diny haar vakmanschap zijn er vele liedjes die vierstemmig worden gezongen en door de arrangementen door haar aangebracht klinkt het lied net even iets anders.

Het koor bestaat uit ruim 45 enthousiaste zangeressen en zangers,

foto Piet Otto

Het koor wordt muzikaal begeleid door accordeonist Miranda de Groot en tijdens dit concert bijgestaan door Ria Schuring op panfluit.

Wilt U het optreden bijwonen kunt U informatie vragen via hetbergerveerhuis@gmail.com of bellen naar 072-5334355.

Geef een reactie