EGMOND/ HOORN – Een ceremoniële kiellegging markeerde vrijdag de start van de bouw van de nieuwe reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), station Egmond. Dat gebeurde bij Habbeke Shipyard in Hoorn.

“Veel tradities zijn in de scheepvaart nog springlevend, zoals de kiellegging. Deze oude traditie is bedoeld om de bouwers en de bemanning van het vaartuig een behouden vaart toe te wensen”, vertelt Henk Biesboer van KNRM Egmond.

“Dat gebeurt door onder de mast of in de kiel een muntje aan te brengen voor geluk en een behouden vaart. Maar omdat deze reddingboot geen mast en kiel heeft, werd deze in een bakje gelegd. En dit bakje is vastgelast in de motorruimte tegen het voorpiekschot.”

‘Trots om te mogen bouwen’

Op verzoek van de schenkster van de nieuwe reddingboot – die anoniem wil blijven – werd deze ceremonie gedaan door Schipper Werner Visser van KNRM Egmond aan Zee. Hij kreeg daarbij assistentie van twee mensen, namelijk Teun Zentveld – zoon van opstapper Ron Zentveld – en Arie de Waart, voormalig directeur van Habbeke.

Dit alles onder het toeziend oog van de schenkster, een afvaardiging van het hoofdkantoor van de KNRM en veel vrijwilligers van KNRM Egmond. Biesboer: “Slechts drie mensen waren op het station achtergebleven voor een eventuele uitruk.”

Orm de Waart, directeur van Habbeke Shipyard, vertelde dat Habbeke trots is om deze reddingboot voor KNRM Egmond aan Zee te mogen bouwen.

Trots om te bouwen

Biesboer laat weten dat óók de huidige reddingboot Adriaan Hendrik is gebouwd door Habbeke Shipyard. Dat gebeurde in 1992 onder leiding van Arie de Waart, die nog steeds dagelijks te vinden is op de werkvloer in Hoorn. “De bouw van de nieuwe reddingboot maakt in zekere zin de cirkel rond.”

De nieuwe reddingboot voor KNRM Egmond aan Zee komt uit de nieuwe elf meter klasse ‘Riet en Jan van Wijk’ en komt volgens planning begin 2024 in de vaart. De naam van de nieuwe reddingboot wordt bekendgemaakt tijdens de officiële doop. Deze staat voorlopig gepland op 10 februari 2024.

Veel mensen vragen KNRM Egmond wat er gebeurt met ‘good old’ Adriaan Hendrik als KNRM Egmond het vaartuig straks niet meer gebruikt, vertelt Biesboer. “Wij hebben begrepen dat deze voorlopig wordt toegevoegd aan de reservevloot”, laat hij weten.

365 dagen per jaar inzetbaar

De KNRM redt mensen op zee en het ruime binnenwater. Vanuit 45 reddingstations, met dertienhonderd vrijwilligers en tachtig reddingboten.

De reddingstations van de KNRM zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onder alle (weers)omstandigheden inzetbaar. Op alle wereldzeeën kunnen zeevarenden een beroep doen op de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM. De KNRM wordt volledig bekostigd uit vrijwillige bijdragen van donateurs en uit nalatenschappen.

(Foto’s: S. Zwart en Niels de Wit, KNRM/ERB).