SCHOORL – Naar aanleiding van berichten over de vertraging van de ontwikkeling van het centrum van Schoorl stelde de Bergense politieke partij KIES Lokaal schriftelijke vragen aan het college. De partij wil op korte termijn een ingelaste raadsvergadering houden over dit onderwerp.

Illustratie van de inrichting van de Heereweg en de Paardenmarkt. (©gemeente Bergen).

Het plan is om de Heereweg, Laanweg, Duinweg en Duinvoetweg opnieuw in te richten, evenals de locatie van het oude postkantoor, de Paardenmarkt en de ruimte bij het Klimduin.

De gemeente Bergen verwachtte aanvankelijk dat het aanbestedingsproces deze zomer zou worden afgerond, maar de gemeente kreeg te hoge biedingen. Het gevolg hiervan is dat meer tijd nodig is voor het proces. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden in het najaar starten, maar dit gaat niet meer lukken. In het najaar wordt meer duidelijk over de aanbesteding.

Ook al eerder vertraging

De start van de eerste fase van de herinrichting van het Schoorlse centrum vindt niet eerder plaats dan komend voorjaar. Het doel blijft om in 2026 hiermee klaar te zijn. Overigens werd het plan in februari ook al uitgesteld, namelijk voor een halfjaar. Dit vanwege een onderzoek naar de stikstofdepositie in de omgeving. Begin vorig jaar liep het project eveneens vertraging op.

‘Plan laag geen uitstel toe’

KIES Lokaal laat vandaag weten dat dit “door ondernemers en inwoners zeer breed gedragen plan” geen uitstel toelaat. Bob van der Wal van KIES Lokaal. “Ik heb inmiddels al een aantal malen contact gehad met de ondernemersvereniging. De zorgen die wij hebben over de vertraging leven ook bij hen.”

“Wij hopen dan ook dat ook het college de urgentie van de uitvoering onderkend en het verzoek van KIES Lokaal voor een op korte termijn ingelaste raadsvergadering zal honoreren.”

‘Niet goed voor MKB’

KIES Lokaal vraagt het college hoe het college denkt de vertraging te kunnen voorkomen. Dit is volgens de partij vooral nodig met oog op de bedrijfseconomische situatie van de MKB-bedrijven in het dorp.

“Schoorl heeft al langer te maken met terugloop van bedrijvigheid. De beleving van Schoorl wordt minder en een vertraging van de gewenste ontwikkelingen maakt dat er niet beter op. We vragen daarom of het college onze mening deelt”, aldus KIES Lokaal commissielid Tanny Glas.

Budget

KIES Lokaal verwijst verder naar berichten dat het budget voor de ontwikkelingen van Schoorl Centrum hoger kunnen uitvallen dan verwacht. De partij wil meer informatie over de eventuele meerkosten voorgelegd krijgen en dat “onmiddellijk na afloop van het reces”.

De partij vraagt aan het College van B&W of het mogelijk is de antwoorden spoedig te ontvangen en zo ja op welke datum. Dit zou het mogelijk maken een datum voor een extra raadsvergadering in te plannen. Glas: “Dat is echt belangrijk, want het is doodzonde als alles straks nog langer duurt.”