EGMOND AAN ZEE – Eigenaar Hesmi Souguir van de kiosk De Windwijzer aan de Boulevard in Egmond aan Zee wil niet alleen uitbreiden om extra klandizie te krijgen. Hij wil mensen ook de kans geven om naar het toilet te gaan. “Ik wil hier twee openbare toiletten neerzetten: een wc voor algemeen gebruik en één invalidentoilet.”

“Aan openbare toiletten is écht behoefte”, vertelt de Egmondse ondernemer aan RTV80. “Ik krijg vaak de vraag van mensen of ze naar de wc kunnen. Dat kan dus niet, tenzij ze verderop in het dorp in de horeca iets nuttigen of het daar vragen. Ondernemers krijgen dit verzoek zeer vaak. De gemeente is helaas vooralsnog niet bereid om openbare toiletten te realiseren in Egmond aan Zee. Daarom doe ik het zelf”.

De ondernemer wil rechts naast zijn kiosk uitbreiden met vier meter op de plek van het huidige buitenterras. Hier wil hij ook graag twee zelfreinigende, onderhoudsvrije toiletten plaatsen die vierentwintig uur per dag tegen betaling bereikbaar zijn via een deur aan de buitenkant van het gebouw.

Aan de andere kant van het pand, op het duin, wil hij een terras laten aanleggen. Daarbij is het noodzakelijk dat het duin wordt afgevlakt.

Minder valide mensen

Souguir merkt dagelijks dat de behoefte aan een toilet groot is. Ze mogen nu gebruikmaken van zijn toilet in de kiosk en dat is niet ideaal. “Ze staan soms in de rij. Bovendien help ik regelmatig ook mensen die minder valide zijn om in mijn toilet te komen. Ik kan mensen met een volle blaas of met blaasproblemen toch niet een heel stuk het dorp in sturen. Dat moet gewoon geregeld zijn. Ik doe het niet voor mijzelf he, ik doe het voor het dorp en de mensen op de Boulevard.”

Gemeenteraadsbesluit

Het voornemen om uit te breiden is geen directe reactie op het gemeenteraadsbesluit van 28 september om af te zien van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van openbare toiletten in Egmond aan Zee, Bergen en Schoorl. Dit vanwege de hoge kosten van de aanleg en het onderhoud van de toiletten.

De grote investering die de gemeente boven het hoofd hangt, bleek al eerder uit een onderzoek naar de bekosting van toiletten in Egmond aan Zee, benadrukten sommige fracties tijdens deze vergadering. Sommige fracties vroegen zich daarnaast af of het wel echt nodig is.

Hoge kosten, een zak geld

Toen dit besluit eind vorige maand viel, liep de ondernemer al maanden met dit idee rond. Maar de uitdaging is volgens hem wel de hoge kosten van de aanschaf en plaatsing van de toiletten. “Voornamelijk vanwege het zelfreinigende karakter zijn de wc’s duur in aanschaf. Ze kosten mij ongeveer 200.000 euro. Dat geld heb ik niet liggen, maar ik hoop dat mensen mij financieel bijstaan als de vergunning is afgegeven.”

“Ik merk nu al dat mensen positief zijn. Een meneer uit de Zaanstreek gaf mij laatst letterlijk een zak met geld. Dat was een fantastisch gebaar.”

‘Geen gemeentelijke taak’

Op navraag van RTV80 laat wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman weten dat het realiseren van openbare toiletten geen gemeentelijke taak is. “In plaats daarvan faciliteren we als overheid, inwoners én bedrijfsleven sámen toiletvoorzieningen.”

Wiesehahn-Vrijman ziet het neerzetten van openbare toiletten als niet noodzakelijk omdat er in zijn ogen voldoende toiletvoorzieningen aanwezig zijn door het aanbod van ondernemers en inwoners. “Daarom zien we vooralsnog geen noodzaak om aanvullende voorzieningen te realiseren.”

Op de vraag waarom volgend jaar wel op het strand van Camperduin openbare toiletten worden neergezet, spreekt de wethouder over een maatregel die daar nodig is. “In Camperduin zijn te weinig publiek toegankelijke toiletvoorzieningen en daarom springen we als gemeente bij. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar, schoon en gastvrij.”   

Aanvraag inzien

Ondernemer Souguir stuurde op 30 juni een aanvraag voor een omgevingsvergunning naar de gemeente Bergen met als doel zijn uitbreidingsplannen te kunnen uitvoeren. “Iedereen kan een informatieverzoek doen bij de gemeente om de vergunningsaanvraag in te zien. De stukken worden dan toegestuurd”, aldus een gemeentewoordvoerder. (Tekst en foto’s: RTV80/ Evert Visser).