Het Hoogheemraadschap HN heeft via een legaat een kistje uit 1730 verkregen, dat betrekking heeft op de Hondsbossche Zeewering bij Petten.

Door Redactie

Geef een antwoord