BERGEN – De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo scoren positief ten opzichte van het landelijk gemiddelde als het gaat om dienstverlening. Dat blijkt uit een onderzoek van ‘Waar staat je gemeente’. De colleges hebben de uitkomsten van deze peiling ter kennisname aan de vier gemeenteraden aangeboden.

De onderzoeken stelden de beleving van de inwoners en de ondernemers op het gebied van dienstverlening centraal. De resultaten worden besproken in de afzonderlijke raden, waarna zij er in september gezamenlijk over praten.

De vier gemeenten staan aan de vooravond van een ambtelijke samenwerking. Ter voorbereiding op het samengaan op 1 januari 2017 stelden de gemeenteraden voor een zogeheten nulmeting te doen naar de dienstverlening van de gemeenten. Niet alleen onder inwoners, maar ook bij de ondernemers.

De resultaten zijn daarmee een ijkpunt voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening van de nieuwe organisatie. De landelijke benchmark ‘Waarstaatjegemeente.nl’ (WSJG) is ingezet als instrument voor het onderzoek.

De gemeenten doen het in de ogen van hun inwoners over het algemeen goed. Op de meeste onderdelen scoren zij samen hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral op het gebied van de woon- en leefomgeving zijn de cijfers hoger dan elders in het land.

Zo vinden de respondenten hun buurt schoon (BUCH: 79%, L: 66%), zijn ze tevreden over de sportvoorzieningen (BUCH: 81%, L: 72%) en voelen zij zich thuis (BUCH: 94%, L: 86%). De gemeenten kunnen winst behalen door buurtinitiatieven meer te ondersteunen (BUCH: 30%, L:34%).

De gemeenten krijgen een 6,5 voor de inspanningen om burgers volledig te laten deelnemen aan de samenleving ten opzichte van een 6,3 landelijk. De cijfers voor de algemene dienstverlening zijn vergelijkbaar met het landelijke cijfers. De BUCH-gemeenten scoren net hoger: een 6,8 versus een 6,7.

Het is de bedoeling in 2019 opnieuw een peiling te organiseren in de vier gemeenten. De colleges zien in de uitkomsten van de nu gehouden peiling een aantal punten in de dienstverlening waar verbetering mogelijk is.

Geef een reactie