SCHOORL – Het voormalige hotel-restaurant Klein Zwitserland in Schoorl wordt mogelijk een locatie voor huisvestiging van Oekraïense vluchtelingen.

Sinds maart 2022 worden er binnen de gemeente Oekraïners opgevangen. Een deel van hen verblijft in gemeentelijke opvanglocaties (GOO). Een groot deel krijgt opvang bij particulieren.

Nu de oorlog voortduurt is er meer vraag naar gemeentelijke opvang. Deze vraag komt met name vanuit de particuliere opvang die in sommige gevallen niet langer mogelijk blijkt te zijn.

‘Zoeken naar grotere opvanglocaties’

Het College laat weten dat de gemeente Bergen al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zoekt naar geschikte grotere opvanglocaties. De mogelijkheden zijn zeer beperkt, benadrukt het college.

Onder andere kijkt het College van B&W naar Klein Zwitserland in Schoorl als mogelijke locatie. Op dit moment vinden verkennende gesprekken plaats met de eigenaar van het pand. Het Bergens College informeert de gemeenteraad, inwoners en ondernemers over de voortgang zodra er meer bekend is. (Bron foto: Duindorp Schoorl).