SCHOORL – De kofferbakmarkten, die op de zon- en donderdagen op de voormalige sportvelden in Schoorl worden gehouden, kunnen doorgaan.

Het bestuur van de Bewonersvereniging ‘Schoorl Centrum’ had de leden vorige week donderdag uitgenodigd voor of tegen de markt te stemmen.

De leden konden hun bestuur machtigen om bezwaar te maken tegen de gemeentelijke evenementenvergunning kofferbakmarkten te houden van april tot en met september in het centrum van Schoorl.

Eerder had het bestuur de zaak aangekaart bij de bestuursrechter.

Het verzoek werd echter niet ontvankelijk verklaard omdat een e-mailstemming onder de leden niet voldeed aan een artikel in de statuten.

De stemming van donderdag was echter niet rechtsgeldig omdat minstens 45 leden aanwezig hadden moeten zijn. Het waren er 30 van wie er 22 te kennen gaven het bestuur te steunen de overige 8 waren daar tegen.

Geef een reactie