BERGEN – De burgemeester van Nieuwegein, de heer F.T.J.M. Backhuijs reikteop woensdag aan de heer G.H. de Groot uit Bergen een Koninklijke Onderscheiding uit.

De heer De Groot ontvangt de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens een congres over morbide obesitas die wordt gehouden in Nieuwegein.

De heer De Groot neemt dan afscheid als lid van de Medisch Psychologische Raad van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

De Koninklijke Onderscheiding wordt aan de heer De Groot uitgereikt omdat de activiteiten van de decorandus, die hij sinds geruime tijd verricht, dan wel gerelateerd aan de hoofdfunctie als oprichter, als algemeen directeur, als arts en tot op heden als lid van de Medisch Psychologische Raad van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK), heeft verricht en die ten goede zijn gekomen aan de samenleving.

Geef een reactie