BERGEN – Mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, hebben vaak hoge kosten door medicijngebruik, artsenbezoek (reiskosten), behandelingen en dergelijke.

Voor deze zogenaamde meerkosten kunnen mensen zich verzekeren, maar de verzekering vergoedt niet alle kosten.

Een deel van de groep chronisch zieken en mensen met een beperking heeft het sinds de veranderingen in het sociale domein financieel moeilijk vanwege hogere tarieven, hogere eigen bijdragen of een stapeling van kosten die niet meer worden vergoed.

In aanmerking komen niet alleen inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen maar ook inwoners met een inkomen boven het sociaal minimum, maar die onder de 120% uitkomen na aftrek van de meerkosten of doordat zij niet kunnen deelnemen aan bepaalde vergoedingsregelingen, of doordat ze weinig vermogen hebben.

Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld een medisch noodzakelijk dieet of aangepast voedsel, meerkosten door slijtage van kleding of beddengoed, een aanvullende verzekeringspremie, of vervoerskosten die buiten de Regiotaxi vallen.

Daarnaast kunnen inwoners een financiële tegemoetkoming krijgen als ze de schoonmaakondersteuning moeilijk kunnen betalen. De tegemoetkoming is voor maximaal acht uur per vier weken. De kosten van meer uren schoonmaakondersteuning komen voor eigen rekening.

De gemeente Bergen heeft de doelgroep voor deze tegemoetkoming vergroot. Na 2016 wordt de regeling geëvalueerd en wordt bekeken of – en zo ja hoe – de regeling wordt voortgezet.

De gemeente informeert deze week met een brief alle mensen die voor deze regeling in aanmerking zouden kunnen komen en die bekend zijn bij de gemeente.

Anderen die denken in aanmerking te komen voor deze regeling, kunnen contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente via tel. 072-8880000. Speciaal over dit onderwerp organiseren de Sociale Teams van de gemeente Bergen informatiebijeenkomsten voor inwoners:

• In Bergen 11 juli van 14.00 tot 15.30 uur in Wijksteunpunt Bergen, adres Binnenhof 9 te Bergen.
• In Egmond 12 juli van 10.00 tot 11.30 uur in Wijksteunpunt Egmond, adres Hanswijk 1b (ingang rechterkant) te Egmond aan den Hoef.
• In Schoorl 12 juli van 13.30 tot 15.00 uur in Wijksteunpunt Schoorl, adres Sanderij 7 te Schoorl.

Aansluitend aan de bijeenkomst staan medewerkers van het Sociaal Team en de Vrijwillige onafhankelijke adviseurs van Stichting Welzijn Bergen klaar om samen met u een aanvraagformulier in te vullen.

Geef een reactie