BERGEN – Zaterdag vond de officiële opening van museum Kranenburgh plaats.
Onder naam culturele buitenplaats zal het museum vanaf nu verder gaan.

Directeur Kees wil naast de museale functie van Kranenburgh ook aandacht wordt gegeven aan het andere activiteiten.
Dit kunnen o.a. zijn concerten en manifestaties.

Ook de tuin wordt volgens hem een bron voor inspiratie. Hij is bijzonder trots op het bronzen beeld van de oud-Egmonder Folkert de Jonghe in de tuin.

De opening begint met een exposite “Wonder.

Deze expositie geeft inzicht in bepalende ontmoetingen en botsing tussen genres, disciplines en generaties.

Zo zijn er schilderijen van de Bergense School.
De affiche’s van een tentoonstelling in Bergen die het begin was van Cobra zijn er te zien.

De tentoonstelling loopt tot 16 maart 2014

Het nieuwe gebouw is ontworpen door architect Girk Jan Postel. Hij noemt het gebouw een uitdijend labyrint.

Bij de tentoonstelling verschijnt ook het boek WONDER. In boek vertellen, ieder op zijn eigen manier, over hun band met Bergen.
Schrijvers zijn o.a Adriaan van Dus en Joost Zwagerman.

Bergense School

Affiches Cobra

Geef een reactie