BERGEN – In huize Contentezza aan Dorpstraat 39 wordt 7 september tijdens de Open Monumentendag de Kroniek van de Negen Nessen 50 jaar gepresenteerd.

De locatie is niet geheel toevallig: de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen (SBBB), vertegenwoordigd door Wouter Hubers, zal aan de bewoners van huize Contentezza de SBBB-prijs 2018 uitreiken voor het in stijl herstellen van hun karakteristieke en monumentwaardige villa, waardoor het dorpsgezicht alhier behouden blijft.

De Open Monumentendag heeft als thema In Europa. Hiermee sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Het accent ligt dit jaar op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Ook zal veel aandacht uitgaan naar de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

In dit kader is de woonwijk De Negen Nessen dan ook een typisch voorbeeld van een wijk die ontstaan is door en voor Europese samenwerking en bovendien ook bijzonder is vanwege haar planologische inrichting en onderscheidende architectuur.

Een wijk die monumentale status verdient en waarschijnlijk juist om die reden in de Open Monumentendag Gids 2018 opgenomen is. De Vereniging De Negen Nessen is trots op de kroniek, die is geschreven en samengesteld door enkele leden van de vereniging ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de wijk.

De voorzitter van de vereniging, mevrouw Jenny Doucet, zal tijdens deze openingsbijeenkomst het eerste exemplaar van de ‘Kroniek van De Negen Nessen 50 jaar’ overhandigen aan burgemeester Hetty Hafkamp.

De kroniek is vanaf 8 september te koop in de boekwinkels in Bergen en Museum Kranenburgh.